Varna uporaba aplikacije
V primeru, da ne želite razkriti svoje identitete, bodite pozorni, da tekom postopka ne oddate takšnih podatkov, ki bi vas lahko povezali s prijavo ali vprašanjem. Preverite, ali je vaša povezava z internetom varna in se v brskalniku, ki ga uporabljate, prikazuje znak ključavnice. Vstopite v Anonimno prijavo neposredno, tako da si shranite vstopno stran med zaznamki.

Obdelovanje osebnih podatkov
Upravljavec posredovanih osebnih podatkov je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40a, 4000 Kranj, telefon 04 27 59 400. Aplikacijo Anonimna prijava zagotavlja Trusty AG. Podatki se obdelujejo, dokler je to potrebno za izvajanje zakonitega interesa preiskovanja in sankcioniranje nepravilnosti, oziroma podajanja pojasnil na postavljena vprašanja. Podatki se lahko posredujejo pristojnim organom. Posamezniki imajo pravico seznaniti se s podatki, ali jih prejeti v splošno strojno berljivi elektronski obliki, posredovati popravke in pod pogoji Splošne uredbe EU o varstvu podatkov zahtevati omejitev obdelave. Pravica do izbrisa je omejena z zakonitim interesom preiskave nepravilnosti. Zoper obdelavo je dopustna pritožba Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

Prijava

V vnosna polja vnesite vaše uporabniško ime in geslo. Če gre za vašo prvo prijavo, uporabite uporabniško ime in geslo, ki ste ju prejeli ob zaključku oddaje prijave oziroma vprašanja.