Prijava
Varna uporaba aplikacije
V primeru, da ne želite razkriti svoje identitete, bodite pozorni, da tekom postopka ne oddate takšnih podatkov, ki bi vas lahko povezali s prijavo ali vprašanjem. Preverite, ali je vaša povezava z internetom varna in se v brskalniku, ki ga uporabljate, prikazuje znak ključavnice. Vstopite v Anonimno prijavo neposredno, tako da si shranite vstopno stran med zaznamki.

Obdelovanje osebnih podatkov
Upravljavec posredovanih osebnih podatkov je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40a, 4000 Kranj, telefon 04 27 59 400. Aplikacijo Anonimna prijava zagotavlja Trusty AG. Podatki se obdelujejo, dokler je to potrebno za izvajanje zakonitega interesa preiskovanja in sankcioniranje nepravilnosti, oziroma podajanja pojasnil na postavljena vprašanja. Podatki se lahko posredujejo pristojnim organom. Posamezniki imajo pravico seznaniti se s podatki, ali jih prejeti v splošno strojno berljivi elektronski obliki, posredovati popravke in pod pogoji Splošne uredbe EU o varstvu podatkov zahtevati omejitev obdelave. Pravica do izbrisa je omejena z zakonitim interesom preiskave nepravilnosti. Zoper obdelavo je dopustna pritožba Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.
Anonimna prijava je namenjena podajanju prijav ali vprašanj v zvezi:

  • s sumljivimi ravnanji, povezanimi s prirejanjem dogodka ali dela dogodka ali rezultata nogometne tekme,
  • s kršitvami protidopinških pravil,
  • s kršitvami internih pravilnikov in kodeksov Nogometne zveze Slovenije, vključno s finančnimi nepravilnostmi ter nezakonitimi ali neetičnimi ravnanji.

Vaše posredovane informacije se lahko navezujejo na vsa tekmovanja, ki so pod okriljem UEFA ali NZS.

NZS bo prijave in vprašanja obravnavala po vnaprej določenem postopku in v okviru svojih pristojnosti. V kolikor posamična prijava ali vprašanje ni v pristojnosti NZS, bo zadeva posredovana pristojni organizaciji v nadaljnjo obravnavo, v kolikor jo bo NZS lahko opredelila na podlagi vsebine prijave ali vprašanja. Prijave in vprašanja povezana s kršitvami protidopinških pravil bo obravnavala Slovenska antidoping organizacija.
Prosimo vas, da za potrebe učinkovitejše obdelave vaše prijave ali vprašanja označite ali napišete, na koga se vaša prijava ali vprašanje nanaša.
Prosimo, izberite subjekt, na katerega se vaša prijava ali vprašanje nanaša. Če je primerno, lahko izberete več subjektov hkrati. *
Drugo
Za uspešno obravnavo vaše prijave je pomembno, da navedete čim več podatkov, ki so vam znani v zvezi z zadevo. Vsebine, ki jih v prijavi morate navesti, so označene z zvezdico in brez njihovega vnosa s postopkom ne boste mogli nadaljevati. Vnos ostalih vsebin je prav tako zaželen, vendar jih lahko preskočite, v kolikor vam niso znane in nadaljujete s postopkom oddaje prijave.
Za uspešno obravnavo vaše prijave je pomembno, da navedete čim več podatkov, ki so vam znani v zvezi z zadevo. Vsebine, ki jih v prijavi morate navesti, so označene z zvezdico in brez njihovega vnosa s postopkom ne boste mogli nadaljevati. Vnos ostalih vsebin je prav tako zaželen, vendar jih lahko preskočite, v kolikor vam niso znane in nadaljujete s postopkom oddaje prijave.
Osebe, ki so udeležene v domnevni kršitvi
Ime in priimek

Funkcija

Organizacija

Priče domnevne kršitve
Ime in priimek

Funkcija

Organizacija

Opis kršitve *
Prosimo, opišite okoliščine kršitve, predvsem za kakšno kršitev gre, kako in kje je do nje prišlo, katere osebe so bile v njej udeležene, zakaj je po vašem mnenju do kršitve prišlo ter kako se je vplivalo na osebe.
Pred pripenjanjem preverite metapodatke v datotekah, ki lahko razkrijejo vašo identiteto. Predlagamo, da nam dokumente pošljete v pdf formatu ali pa v fizični kopiji na naš naslov s pripisom vašega uporabniškega imena, ki vam bo dodeljeno ob zaključku oddaje prijave ali vprašanja.
Kaj sledi?
Hvala za doslej posredovane informacije! Prijavo ali vprašanje lahko oddate anonimno, lahko pa nam posredujete vaše podatke, kar nam bo olajšalo medsebojno komunikacijo. Vaših podatkov ne bomo posredovali nobeni organizaciji brez vašega izrecnega soglasja. V obeh primerih vam bosta v nadaljevanju dodeljena uporabniško ime in geslo, ki ju uporabite pri prijavi za sledenje vaši prijavi ali vprašanju.
Varovanje zaupnosti: brez vašega izrecnega soglasja vaše identitete ne bomo razkrili osebam, ki niso neposredno zadolžene za obravnavanje vaše prijave ali vprašanja, razen v primerih, ko to zahtevajo pristojni državni organi.

Anonimnost: vsak prijavitelj lahko odda prijavo ali vprašanje anonimno. Anonimne prijave in vprašanja bomo obravnavali po enakem postopku kot tiste, v katerih prijavitelj razkrije svojo identiteto.
Upravljavec posredovanih osebnih podatkov je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40a, 4000 Kranj, telefon 04 27 59 400. Aplikacijo Anonmina prijava zagotavlja Trusty AG. Podatki se obdelujejo, dokler je to potrebno za izvajanje zakonitega interesa preiskovanja in sankcioniranje nepravilnosti, oziroma podajanja pojasnil na postavljena vprašanja. Podatki se lahko posredujejo pristojnim organom. Posamezniki imajo pravico seznaniti se s podatki ali jih prejeti v splošno strojno berljivi elektronski obliki, posredovati popravke in pod pogoji Splošne uredbe EU o varstvu podatkov zahtevati omejitev obdelave. Pravica do izbrisa je omejena z zakonitim interesom preiskave nepravilnosti. Zoper obdelavo je dopustna pritožba Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.
Prosimo, vnesite vaše podatke v predvidena vnosna polja:
Stran 1 od 1